Reducer stress og løsne traume

10 august | 9:00 - 14 august | 12:00

Fødselsdags yoga

16 august | 7:00 - 8:30

Lær “De 5 tibetanere”

17 august | 9:00 - 12:00

Reducer stress og løsne traume

17 september | 13:00 - 1 oktober | 16:00